Evenimente
Afisari | 1-8 din total: 8
1
...
Anunț SECETĂ   
Înstiințare cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de SECETĂ pedologică 2022 ...
MO al României nr. 117 din 21 iunie 2022 - Concesiune serviciu de utilitate publica de distributie a gazelor naturale   
Anunțuri în baza HG 209/2019 pentru aprobarea cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.

...
ÎNSCRIEREA DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL – 2022   

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară,  în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la orice alte persoane fizice și/sau juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale, și anume:

a) capul gospodăriei și me ...

...
Contact primăria Stăuceni   

DATELE DE CONTACT ALE  U.A.T. STĂUCENI - DECEMBRIE 2021

FUNCȚIA            NUMELE                         TELEFON         TEL. SERVICIU
Primar                Epuraș Cozmin Iulian       726.246.390    -
Viceprimar          Tipu Dănuț< ...

Formulare   
FORMULARE online ...
Guvernare transparentă, deschisă și participativă   
Standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit - cod SIPOCA 35 : https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35 ...
1