Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-10 din total: 28
1
2
3
Inainte
AnNrFisierData
2020 51 Privind aprobare Regulament de organizare si functionare 28/12/2020
2019 13 Privind aprobarea Raportului de activitate desfășurată de Comisiile pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Stăuceni în anul 2018 28/02/2019
2019 14 Pentru concesiunea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni proprietatea publică a comunei Stăuceni 28/02/2019
2019 15 privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr.61/18.12.2018 de aprobare a salariilor și a statelor de personal pentru personalul din administrația publică locală a comunei Stăuceni începând cu 01.01.2019 28/02/2019
2019 16 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare pentru cadrele didactice și personalul auxiliar din comuna Stăuceni 28/02/2019
2019 1 Raportul viceprimarului comunei Stăuceni județul Botoșani cu privire la starea economică, socială și de mediu a unității administrativ - teritoriale pentru activitatea desfășurată în anul 2018. 30/01/2019
2019 2 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli finanțat din excedentul anului 2018 30/01/2019
2019 3 Fondul de rulment constituit la inchiderea exercițiului bugetar in suma de 2097.113 lei sa fie utilizat ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare , pentru investiții in continuare , astfel : 30/01/2019
2019 4 Privind retragerea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Stăuceni din compartimentul Public de Audit -centrul zonal Răchiți 30/01/2019
2019 5 Privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Compartimentului de Asistență Socială 30/01/2019
1
2
3
Inainte