Invăţământ

ÎNVĂȚĂMÂNTUL STĂUCENEAN

(ISTORIC-PREZENT-PERSPECTIVE)

   În anul 1864 apare Legea Instrucțiunii Publice iar prin circulara nr.8 din 3 octombrie, ministrul Nicolae Crețulescu indica revizorilor școlari să înființeze 60-70 de școli rurale până la 1 iunie 1865. Cu toate acestea la Stăuceni prima școală mixtă apare stipulată în documente abia în anul 1891 – cu învățător plătit de stat care învăța 30 de școlari și care a funcționat în mai multe locații - în casele unor cetățeni.

  Școala Stăuceni (situată la 100 m lateral stânga de DN 29 D)

 În anul 1960 se dă în folosință corpul A al școlii iar în anul 1971 se subzidește corpul A și se construiește corpul B „în oglindă” – actuala configurație a școlii cuprinzând

7 săli de clasă, 1 laborator, 1 cancelarie, 1 secretariat și 2 săli transformate în C.D.I.

Școala este racordată la rețeaua de apă a comunei, rețeaua telefonică și Internet.

Grădinița Stăuceni (situată la 100 m lateral stânga de DN 29 D și la 100 m de școală)

Este o clădire distinctă, construită în anul 1977 și reparată integral în anul 1992.

Cuprinde 2 săli mari pentru 2 grupe de vârstă, bucătărie, sală de mese, un hol generos folosit ca sală pentru serbări și 4 dependințe (magazii) pentru materiale și combustibil solid.

  Școala Tocileni (situată la 3 Km lateral dreapta de DN 29 D și la 5 Km de centru)

 În anul 1957 se dă în folosință școala veche unde se învățau 7 clase (și copii din Victoria).

 În anul 1977 se inaugurează actualul local al școlii cu etaj, ce cuprinde 8 săli de clasă,

 1 laborator, 1 cancelarie și 1 bibliotecă iar vechea școală se transformă în grădiniță cu program prelungit. Școala este racordată la rețeaua de apă a comunei și la rețeaua telefonică.

 Din toamna anului 2005, școala Tocileni poartă numele onorific de Școala cu clasele I-VIII „Patriarhul Teoctist” - Tocileni.
 Școala Siliște (situată la 2 Km. lateral dreapta de DN 29 D)

 În anul 1961 se dă în folosință localul actual ce cuprinde 2 săli de clasă, 1 grădiniță și o cancelarie. În anul 2002 școala Siliște a suferit o reparație capitală fiind și racordată la rețeaua de apă a comunei.
 Școala Victoria (situată pe DN 29 D la 3 Km de centrul de comună)

Este inaugurată în toamna anului 1963, are o secțiune formată din 2 săli de clasă,

1 grădiniță și 1 cancelarie, iar cu ocazia R.C.-ului din anul 2001 a fost practic reconstruită și utilată după standarde europene fiind astăzi cea mai modernă școală din comună.

 Este racordată la rețeaua de apă a comunei. Datorită creșterii numărului de preșcolari, autoritățile locale iau în calcul extinderea școlii cu încă o sală de clasă.

  În învățământul local sunt înscriși în prezent 500 de elevi și peste 150 de preșcolari.

Populația școlară are un număr constant – nu neapărat tributară sporului natural ci datorită exodului de la oraș la sat a mai multor familii.

      În comună își desfășoară activitatea 33 de cadre didactice majoritatea titulare – care participă la activități de perfecționare și de formare continuă.

      Un impediment major în desăvârșirea actului educațional îl constituie faptul că dascălii școlilor din comună sunt navetiști.

      Rezultatele de la Testele Naționale ne situează peste media pe județ și în aria extracurriculară foarte mulți elevi sunt angrenați în activități culturale, sportive și artistice.

      Din anul 2004 în școala coordonatoare există un Centru de Documentare și Informare aflat sub directa îndrumare a C.D.I. al C.C.D Botoșani.

 Școala are parteneriate cu toate instituțiile locale remarcându-se relațiile deosebite de colaborare cu Primăria Stăuceni, Palatul Copiilor Botoșani, Biblioteca Județeană Botoșani,

Școlile din comuna Stăuceni – Republica Moldova, Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Botoșani.

Școala Stăuceni este angrenată și în „Programul de relansare a învățământului rural” fiind în derulare Programele P.I.R.