Registrul agricol

ÎNSCRIEREA DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL – 2022

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la orice alte persoane fizice și/sau juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale - Detalii