Viaţa Spirituală

VIAȚA SPIRITUALĂ

Documentele atestă încă din anul 1742 că la Stăuceni erau 4 preoți care au avut o contribuție deosebită la dezvoltarea spirituală și culturală a comunei, unii fiind și învățători pentru școlarii vremii. Apartenența moșiei Stăucenilor, mânăstirii Putna timp de peste 200 de ani, conferă o altă conotație spiritualității locale demnă de studiat.

 În fiecare sat există biserică ortodoxă slujită de preot paroh. Astfel în Stăuceni biserica poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în Tocileni „Înălțarea Domnului”, în Siliște „Izvorul Tămăduirii” iar biserica din Victoria – ctitoria Prea Fericitului Patriarh Teoctist – poartă hramul „Nașterea Maicii Domnului”.

Majoritatea locuitorilor sunt creștini-ortodocși, cu excepția unor comunități restrânse ce aparțin cultului penticostal.În anul 1914 se năștea la Tocileni, Toader Arapașu ce după un lung drum al ascezei  monahale avea să devină Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române – Prea Fericitul Patriarh Teoctist. Ultima dată domnia sa și-a revăzut locurile natale în toamna anului 2005, cu ocazia vizitei la Victoria și Tocileni – când a acceptat ca școala din localitate să-i poarte numele. Începând cu anul 2014, în satul Tocileni funcționează o casă muzeu, ridicată în memoria P.F. Teoctist Arapașu.